Close

Tháng Hai 23, 2016

Nhà phố hiện đại 2 mặt tiền

Phối cảnh nhà phố hiện đại 2 mặt tiền

view 1

Mặt bằng lầu 1 nhà phố hiện đại 2 mặt tiền

MB LAU 1

Mặt bằng lầu 2 nhà phố hiện đại 2 mặt tiền

MB LAU 2

Mặt bằng sân thượng nhà phố hiện đại 2 mặt tiền

MB S THUONG

Mặt bằng tầng trệt nhà phố hiện đại 2 mặt tiền

MB TRET