Close

Tháng Mười Một 26, 2015

KCN Minh Hưng Hàn Quốc

Thông tin dự án:

Dự án khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc,

Địa điểm: xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Quy mô: 208 ha

Chu đầu tư: công ty TNHH C&N – VINA

Địa chỉ: 3A, Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước.

Đại diện: ông LEE CHUNG KEUN, tổng giám đốc.

MST: 3800283930

Hợp đồng: lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000

Dự án mở rộng KCN Minh Hưng – Hàn Quốc

HĐ số: 0105/HĐKT/2011 ký ngày : 19/5/2011

Hoàn thành ngày: 20/11/2011

Hình ảnh bản vẽ chi tiết dự án

qhsđ kcn

phanlo kcn

kientruc kcn