Close

Tháng Một 9, 2016

Dự án khu dân cư Phước Thịnh, Phan Văn Hớn, phường Tân Thời Nhất, Quận 12, quy mô 6,3 ha, 6000 dân

Mặt bằng tổng thể chi tiết

 

0 1 2 3

Bản vẽ tổng quan dự án

4 5 6 7