Close

Tháng Ba 31, 2015

Dịch vụ pháp lý

Các bước cần làm khi chuẩn bị xây nhà:

 1. Xem hướng nhà, bếp phong thủy.
 2. Ý kiến các thành viên gia đình và người thân đã xây nhà.
 3. Tim hiểu thủ tục và chủng bị pháp lý .
 4. Tham khảo kỹ thuật, hình thái kiến trúc, vật tư, thiết bị.
 5. Khái toán chi phí đầu tư để chủng bị chi phí.
 6. Thuê tư vấn thiết kế, giám sát, tư vấn tài chính.
 7. Lựa chọn nhà thầu thi công

Các bước không nhât thiết phải theo thứ  tự, nhưng có thời gian chủng bị bao giờ cũng tốt hơn,

Xin phép xây dựng:

Trước khi khởi công công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng trừ một số công trình dưới dây:

 1. Công trình bảo mật quốc gia.
 2. Công trình theo lệnh khẩn cấp.
 3. Công trình tạm để thi công công trình chính.
 4. Công trình xây dựng theo tuyến không đi qua đô thị nhưng phù hợp quy hoạch được duyệt
 5. Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cớ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trừ Công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tuy nhiên trước khi khởi công chủ đầu tư  phải gửi kết quả thẩm định thiết kế cơ sở cho cơ quan cấp phép xây dựng để theo dõi và quản lý.
 6. Công trình thuộc dự án khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu nhà ở co quy hoạch chi tiết  1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 7. Công trình sữa chữa cải tạo không thay đổi kiến trúc và kết cấu.
 8. Công trình co mức đầu tư dướii 7 tỷ  thuộc vùng sâu xa, không nằm trong khu bảo tồn di sản văn hóa, di tich lịch sử.
 9. Nhà ở riêng lẻ thuộc vùng sâu, xa, không thuộc điểm cư dân tập trung chưa có quy hoạch phê duyệt.

Nhà ở riêng lẻ thuộc khu đã công bố quy họach nhưng chưa thực hiện chỉ được cấp phép xây dựng tạm theo thời gian chờ thực hiện quy hoạch.

Hồ sơ xin cấp phép xây dựng: Hồ sơ gồm 2 bộ:

Nhà ở đô thị:

 1. Đơn xin cấp phép theo mẫu (Công trình cấp phép tạm thì có cam kết tháo dỡ khi nhã nước thực hiện quy hoạch)
 2. Bản sao có công chứng 1 trong những giấy tờ quyền sử dụng đất theo pháp luật về đất đai.
 3. Bản vẽ thiết kế thể hiện được: vị trí, các mặt bằng, mặt đứng, cắt, đấu nối hạ tầng kỹ thuật,,.. (hình hiện trạng đối với sửa chữa có xin phép)

Đối với Công trình có thẩm định thiết kế cơ sở thi chủ đầu tư nộp kết qủa thẩm định thay cho các tài liệu khỏan này.

Nhà ở nông thôn:

 1. Đơn xin cấp phép theo mẫu (Công trình cấp phép tạm thì có cam kết tháo dỡ khi nhã nước thực hiện quy hoạch)
 2. Bản sao có công chứng 1 trong những giấy tờ quyền sử dụng đất theo pháp luật về đất đai.
 3. Bản vẽ thiết kế thể hiện bỡi chủ nhà.

Thời gian cấp phép xây dựng:

 • Công trình: 20 ngày làm việc kể từ  lúc nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Nhà ở: 15 ngày làm việc kể từ  lúc nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Sau thời gian mà không nhận được ý kiến của cơ quan nhận hồ sơ, thi chủ đầu tư gửi đơn lên UBND Phường,  xã  thông báo và co thể khởi công.

Gia hạn giấy phép xây dựng:

Trong thời hạn 12 tháng cấp phép mà Công trình chưa khởi công được thì chủ đầu tư  xin gia hạn giấy phép. Hồ sơ: Đơn xin, bản giấp phép xây dựng đã được cấp. Thời gian 5 ngày làm việc.

Điều chỉnh giấy phép xây dựng:

 • Khi có nhu cầu thay đôi chỉnh sửa thiêt kế, chủ đầu tư có thể xin thay đổi giấy phép từ cơ quan cấp phép.
 • Hồ sơ xin sửa phép xây dựng: Đơn xin, giấp phép xây dựng đã được cấp, bản vẽ chinh sữa.
 • Thời gian cấp phép xây dựng: 10 ngày làm việc kể từ  lúc nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan cấp phép:

UBND Quận câp phép Công trình nhà ở và Công trình có diện tích sàn 1000m2, hoặc kinh phí 5 tỷ, các Công trình khác từ sở xây dựng.

Lệ phí:

 • Nhà ở: 50.000 đồng
 • Công trình: 100.000 đồng
 • Gia hạn: 10.000 đồng.