Close

Thiết Kế Quy Hoạch

KCN Minh Hưng Hàn Quốc

Thông tin dự án: Dự án khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc, Địa điểm: xã Minh Hưng, huyện […]

Tháng Mười Một 26, 2015 luânthân